Liečenie v Smokovcoch

Kúpele Nový Smokovec

Smokovce boli pôvodne navrhnuté a koncipované ako kúpeľné mesto. Predurčovalo ich k tomu už samotné umiestnenie a poloha s priaznivými podmienkami na liečenie ochorení dýchacích ciest a rôznych respiračných chorôb. V dôsledku toho už na konci 19-teho a na začiatku 20-teho storočia sa tu začali budovať liečebné zariadenia, zamerané na liečenie týchto ochorení. Ich popularita stúpala počas druhej polovice 20-teho storočia, potom nastal ich mierny útlm. V súčasnosti znovu získavajú na popularite, pričom ponúkajú liečenie dýchacích problémov pre všetky vekové skupiny. Smokovce ponúkajú široký výber zariadení, medzi ktoré patria napríklad:

  • Kúpele Nový Smokovec
  • Tatranské kúpele Horný Smokovec (Liečebné domy Lúč, Sosna a Smrek)
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb
Tieto zariadenia nie sú vyhľadávané len slovenskými pacientmi, ale dlhé roky ich využívajú aj zahraniční turisti pre ich kvalitu, vysokú úspešnosť a tradíciu v liečení.

Minerálne pramene

Okrem vyššie spomenutých liečebných zariadení sa v Smokovcoch nachádzajú aj minerálne pramene a vody, obsahujúce množstvo zdraviu prospešných minerálnych látok. Pre bližie informácie o ich lokalite kliknite uvedený odkaz vyššie.

(Fotografie sú majetkom autora. Uvedené informácie sú len informatívne a za ich presnosť a správnosť nezodpovedáme).